Ngày 13 tháng 3, 2018, ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson bị TT Trump thay thế bằng giám đốc CIA Pompeo, lý do vì sao?

Giám đốc CIA Pompeo và NT Rex Tillerson

Xin bấm để xem


 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.