-Kính quý chức sắc thiên phong, quý ban chức việc và đồng đạo Bảo Thủ Chơn Truyền quốc nội và hải ngoại.

Tiểu đệ CTS Hứa Phi Trưởng Ban BĐDKNSĐCĐ và TS Đoàn Công Danh là thành viên , vào ngày mùng 08 tháng 05 năm Bính Thân (DL  11/06/2016), có đến dự lễ Thượng Tượng  thành lập Thiên Bàn tại tư gia nhà đạo hữu Cao Văn Thông tại Hương Đạo Phổ Châu. Do Bàn Trị Sự Hương Đạo Phổ Châu, Tộc Đạo Đức Phổ, Châu Đạo Quảng Ngãi mời.

MỜI XEM TIẾP

Print Friendly, PDF & Email