CTS Hứa Phi sức khỏe suy kém – Công an bao vây chặt chẽ và chận đường – Hai người bạn của CTS Hứa Phi bị đánh tàn nhẫn – Phái đoàn Hội Đồng Liên Tôn bị chận không thể đến thăm CTS Hứa Phi

Hình chụp năm 2015 khi phái đoàn đi thăm CTS Hứa Phi

xin bấm để xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.