Cách đây 44 năm, Trung Cộng xua hải quân chiếm đóng quần đảo của VNCH. Quân lực VNCH đã chiến đấu anh dũng…

Xin bấm để xem

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.