XEM VIDEO TỪ DIỄN ĐÀN LIÊN KẾT:


XEM VIDEO CỦA NHÀ BÁO VŨ NHÂN:


Xem bản TUYÊN CÁO CHUNG (VĂN BẢN)

Nhân dịp buổi Diễn Thuyết Về Chủ Quyền Dân Tộc với Hoàng Sa Trường Sa và Thế Hệ Trẻ Vì Dân Tộc Tại Thành phố Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Bấm vào (ĐÂY)


XEM VIDEO NGHE CỰU THẨM PHÁN DƯƠNG NHƯ NGUYỆN PHÁT BIỂU:


Print Friendly, PDF & Email