Kính thưa quý độc giả

Trong khoảng 2 tuần vừa qua, trang mạng của Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại đã không hoạt động được do trở ngại kỹ thuật khi đổi sang hệ thống server mới. Nay đã hoàn chỉnh, xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị.

HĐLKQNHNVN

Print Friendly, PDF & Email