Rất có thể TT Obama sẽ tới thăm lăng HCM.

(Xin vui lòng xem video clip ở bên phải phút thứ 2:24)

Xin ACE theo dõi và sưả soạn xuống đường.

BaDinh ThienAnMon
Print Friendly, PDF & Email