Kính thưa toàn thể quý vị,

Dưới đây là bản Tuyên Bố về “họp mặt thượng đỉnh chiến tranh VN” (Vietnam War Summit) được tổ chức từ 26 đến 28 tháng 4 tại Austin, Texas, trong đó có các nhà phản chiến, thân cộng và VC đến nói chuyển về chiến tranh VN. Xin quý vị vui lòng phổ biến rộng rãi và ký tên theo hướng dẫn ở cuối bản văn. Bản văn dịch sang tiếng Anh sẽ được đăng trên báo Mỹ.

TUYÊN BỐ

Của Cộng Đồng Người Việt tại Hải Ngoại và Quốc Nội

Nhân Dịp “Họp Mặt Thượng Đỉnh về Chiến Tranh Việt Nam” tại Thư Viện LBJ, Austin, Texas

Xin mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email