Xin bấm để nghe cụ Nguyễn Văn Điền Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương GH Phật Giáo Hòa Hảo trình bày cộng sản bách hại giáo hội Phất Giáo Hòa Hảo trong quá khứ và hiện tại (ngày 4/4/2018 trên diễn đàn Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam.

Xin bấm để xem YouTube: XIN VUI  LÒNG PHỔ BIẾN RỘNG RÃI
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.