Hội thảo chủ để  ” Vai trò cũa các tôn giáo trong giai đoạn hiện tại cũa đất nước”, Do Ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali tổ chức tại San Jose ngày chủ nhật 7 tháng 8 năm 2016, Đại Đức Thích Viên Pháp trình bày.

 

Print Friendly, PDF & Email