Vào năm 1947, Đức Huỳnh Giáo Chủ của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo -đang khi tham dự buổi hòa giải giữa Việt Minh và PGHH tại Đốc Vàng (Đồng Tháp)- đã bị những người Cộng sản này đê hèn ám hại, vì đối với Ngài, cần có hợp tác trong đường hướng dân chủ, còn đối với họ, chỉ có sự thống trị trong chuyên chính bạo lực.

Tinh thần sắt máu và hận thù đó vẫn tiếp tục và ngày càng trở nên khốc liệt kể từ khi Cộng sản chiếm được miền Nam và đặt Giáo hội PGHH chân truyền ra ngoài vòng pháp luật. Nó đặc biệt biểu lộ ra trong ba Đại lễ của Giáo hội, nhất là Đại lễ tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn.

Lễ tưởng niệm lần thứ 69 năm nay (25/2 Bính Thân, tức 02-04-2016) đã được Giáo hội Trung ương PGHH Thuần túy dự tính tổ chức tại trụ sở tạm thời của Giáo hội tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang. Thế nhưng nhiều ngày trước đó, nhà cầm quyền đã điều động vô số công an rải quân đóng chốt tại các nẻo đường lẫn bến đò dẫn vào địa điểm hành lễ. Riêng hai đầu trụ sở, mỗi đầu cách khoảng 500m, có 2 chốt được thiết lập, mỗi chốt có hơn 50 công an sắc phục lẫn thường phục với xe đặc chủng.

Xin Mời Đọc Thêm…

Print Friendly, PDF & Email