Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng yêu cầu Việt Nam thay đổi về vấn đề nhân quyền sau khi VN gia tăng đàn áp các nhà đấu tranh ôn hòa cho tự do dân chủ.

Xin bấm để xem tiếp


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.