Tối ngày 7/5/2016. Lũ Côn Đồ và bè lũ đã hành hung, cố ý giết người nhưng không thành.
 
Chúng đã ra tay với LINH MỤC NGUYỄN VĂN THẾ
 
Khi ngài đi dâng lễ về ở Minh Thanh Sơn Dương Tuyên Quang.
Hiện ngài đang cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương.
 
Theo lời ngài cho biết gần đây ngài không có xích mích với ai. Ngài nói ngài đã lên án các hành động sai trái của chính quyền.

H0

H1

H3

H4
Print Friendly, PDF & Email