Tình hình Biển Đông rất sôi động hiện nay trước sự ngang ngược của Trung Công. Có chiến tranh xảy ra  không? Tại sao Đô đốc Mỹ nói: ‘Sẽ tấn công TQ bằng hạt nhân,’ nếu có lệnh???

Xin mời vào tham dự hội luận TÌNH HÌNH BIỂN ĐÔNG sáng thử Bảy 29/7/2017 lúc 10 giờ sáng (giờ New York)

Xin bấm để xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.