Nghe Chánh Trị Sự Hứa Phi tường trình công an uy hiếp và khủng bố.

 

CTS Hứa Phi chân trái gần như liệt phải nhờ người thân nâng dậy

Xin bấm để xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.