Kính mời nghe HT Thích Không Tánh lên tiếng về chùa Liên Trì sắp bị cưỡng chế giải tỏa vào ngày 23/6/2016.
Print Friendly, PDF & Email