Hiện nay Kim Loại Nặng đang nằm trong nước biển dọc theo Miền Trung Việt Nam do hóa chất thải ra từ nhà máy thép. Ngư dân ra biển có thể tiếp xúc với Kim Loại Nặng mà không biết.

Xin ACE chia sẻ rộng bài nầy để giúp ích cho người dân Miền Trung và Ngư Dân của chúng ta.

Xin Mời Vào Xem…

Print Friendly, PDF & Email