Chùa Giác Hoa, Sài gòn Việt Nam –  Vào lúc 13h30 (tức 1 giờ 30 chiều giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 3 năm 2018, quý viên chức Lãnh Sự Quan Hoa Kỳ và Canada có đến  Chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh thăm Hòa Thượng Thích Không Tánh  và gặp mặt HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VN để tìm hiểu về tình hình Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền  tại VN.

Xin bấm để xem tiếp

 


 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.