HT Thích Không Tánh lên tiếng: CSVN sẽ giải tỏa chùa Liên Trì từ 8 đến 20 tháng 7, 2016 (Xem video)
 

 

Print Friendly, PDF & Email