Cơ Quan Theo Dõi Nhân Quyền có trụ sở tại New York vừa lên tiếng đòi CSVN phải trả tất  cả tù nhân chính trị tại Việt Nam. Có trên 100 người hiện bị giam giữ.

Xin bấm để xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.