Trong phiên xử mở ra hôm nay, 20/07/2018, Tòa Án Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trục xuất ngay lập tức ông William Nguyễn Anh – còn gọi là Will Nguyễn – một người Mỹ gốc Việt, sinh quán tại Houston (Texas, Hoa Kỳ), ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

media

Xin bấm để xem tiếp


 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.