Xem video diễn đàn Liên Kết QNHN VN ngày 7 tháng 8 năm 2023

– Thời Sự tuần qua 

– Nền giáo dục VN hiện nay là nền phản giáo dục, là phần nổi của tảng băng chìm

– Làm cách nào để răn đe Trung Quốc tại eo biển Đài Loan  (David Sacks and Ivan Kanapathy)

Xin bấm vào link dưới đây

https://youtu.be/na_8mGgJrqc

Print Friendly, PDF & Email