Hội Đồng Liên Tôn VN lên tiếng về chuyến đi của TT Biden đến VN nâng cấp quan hệ chiến lược toàn diện: Nguyễn Phú Trọng chỉ đại diện cho 5 triệu đảng viện CSVN, không đại diện cho 95 triệu dân Việt.

Bấm để xem

https://youtu.be/w6O2vhPSE8k

Print Friendly, PDF & Email