Cách đây đúng 50 năm, quân đội cộng sản đã tấn công vào Huế, sát hại hàng ngàn người dân vô tội. Thế mà tại Việt Nam, cộng sản lại ăn mừng chiến thắng. LM Phan Văn Lợi từ Huế viết lại thảm sát này.

Xin bấm để xem tiếp

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.