Ngày 21 tháng 12, 2017, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố khai triện luật Magnitsky toàn cầu về nhân quyền và tham nhũng.

Bấm để xem tiếp

LS Magnitsky bị chết trong nhà tù của Nga vì bất đồng ý kiến

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.