LM Phan Văn Lợi từ trong nước báo cáo tình hình vi phạm quyền tự do tôn giáo năm 2017 của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Năm 2017 là năm mà cộng sản Việt Nam đã gia tăng vi phạm nhân quyền và quyền tự do tôn giáo nặng nề hơn bao giờ hết.

Xin bấm để xem tiếp.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.