Theo những tin tức vừa nhận được trực tiếp từ các chức sắc của Giáo Hội Phật Giáo Thuần Túy, CSVN đã dùng mọi thủ đoạn để hăm họa, vu cáo, cấm đoán GHPGHH Thuần Túy tổ chức Đại Lễ kỷ niệm lần thứ 98 Đản Sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Phật Giáo Hòa Hảo vào ngày 25 tháng 11 âm lịch, năm bính Thân, nhằm ngày 10 tháng 1 năm 2018 dương lịch tại trụ sở tạm của Trung Ương Giáo Hội tại xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang.

Xin bấm đề nghe Cụ Hội Trưởng Trung Ương Nguyễn Văn Điền

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.