Công an tra khảo CTS Hứa Phi ngày 4/4/2018

Đức Trọng, Lậm Đồng – 4/4/2018 – Chánh Trị Sự (CTS) Hứa Phi, Trưởng Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền độc lập với Cao Đài do nhà nước kiểm soát, từ Việt Nam cho biết lúc 8 giờ sáng Thứ Tư 4 tháng 4 năm 2018, trên 10 công an tỉnh Lâm Đồng và […]

Read More

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam bị Công an Vĩnh Long đàn áp, sách nhiễu, áp tải về đồn công an

Xin bấm để nghe Hòa Thượng Thích Không Tánh tường thuật chi tiết. ​https://youtu.be/ayI8tBJDW1I​ 4 vị chức sắc bị áp tải lên xe đưa về đồn công an gồm: – Hoà Thượng Thích Không Tánh – LM Lê Ngọc Thanh. – Chánh Trị Sự Hứa Phi. – Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng. […]

Read More