Kính mời theo dõi đài Truyền Hình Việt Nam Hải Ngoại (OVM4TV) phỏng vấn BS Đỗ Văn Hội về việc Facebook ngăn chận các nhà đấu tranh dân chủ và nhân quyền.

Xin bấm để xem tiếp 

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.