TIN KHẨN:

Theo nguồn tin của một phật tử thân tin của Hoà Thượng Thích Không Tánh cho biết thì các ban ngành đoàn thể của nhà cầm quyền quận 2 Sài Gòn đã họp xong và triển khai các lực lượng công an và dân quân của quận 2 để phong tỏa và sẽ tiến hành giải tỏa Chùa Liên Trì vào sáng mai, ngày 15/7/2016.

Nay khẩn báo đến toàn thể Quý Chức Sắc  HĐLTVN, HĐLKQNHNVN, các tổ chức XHDS, hội CTNLTVN và các thân hữu trên Việt Nam và toàn thế giới được biết và xin các quý vị đồng cầu nguyện cho Chùa Liên Trì .
Kính,
LÊ QUANG HIỂN
TỔNG THƯ KÝ HỘI ĐÒNG LIEN TÔN VIỆT NAM
————————

Quyết định cưỡng chế giài tỏa chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, Sài Gòn:

http://www.lienketqnhn.org/quyet-dinh-cua-csvn-cuong-che-giai-toa-chua-lien-tri-thu-thiem-sai-gon-ngay-7-7-2016/

Hình ảnh an ninh chìm canh gác ngày đêm chùa Liên trì, chuẩn bị cưỡng chế:

http://www.lienketqnhn.org/hinh-anh-an-ninh-chim-canh-gac-ngay-dem-chua-lien-tri-tai-thu-thiem-sai-gon-chuan-bi-cuong-che/

Tăng đoàn PGVNTN Thừa Thiên Huế phản đối nhà cầm quyền CSVN cưỡng chế Chùa Liên Trì và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam:

http://www.lienketqnhn.org/tang-doan-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat-thua-thien-hue-phan-doi-quyet-dinh-cuong-che-chua-lien-tri-cua-chinh-quyen-quan-2-saigon/

Nguồn gốc Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, Sài Gòn

 

Print Friendly, PDF & Email