Scene 2 2023-07-23_15-32-28.png

Kính gửi quý vị và đồng bào Video của Diễn Đàn Liên Kết QNHN/VN về ngày quốc hận 20/7/1954 chia đôi đất nước để xem và xin phổ biến

  • Thời sự tuần qua: BS Võ Đình Hữu
  • Bình luận về ngày quốc hân 20-7-1954, ngày chia đôi đất nước

Xin bấm vào hình trên hoặc dường dẫn ở dưới để xem:

https://youtu.be/yC_7Y3BbhFE

Print Friendly, PDF & Email