Bấm dấu mũi tên để nghe

Chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Đồng Liên Kết Quốc Hội Hải Ngoại Việt Nam – ngày 15-5-2021
Chương trình gồm có:

1- BS Võ Đình Hữu, ĐCT kiêm Trưởng Ban Điều Hành: tóm lược tin tức thế giới.

2- BS Đỗ Văn Hội, ĐCT: tóm lược hướng dẫn mới của Cơ Quan Kiểm Soát và Đề Phòng dịch bệnh Hoa Kỳ CDC

3- Tường thuật Lễ Kỷ Niệm Ngày Nhân Quyền Việt Nam 11-5 lần thứ 27 tổ chức online

4- Câu chuyện thời sự: Một Biến Cố Cờ Vàng, nhà báo Thái Hóa Lộc, Đỗ Hiếu đọc

Xướng ngôn chương trình: Đào Hiếu Thảo
Xin nhờ phổ biến rộng rãi

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.