Kính Thưa :   Quý Đại diện các Tôn Giáo ,Quý Nhân Sĩ,

Đại diện các Hội Đoàn Quân Đội , Đoàn Thể  Chính Đảng

Đại diện các Hội Đồng Hương , cùng toàn thể 

Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản và Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hoà.

Được tin bọn Đại diện Tôn giáo quốc doanh đến Mỹ với mục đích giải độc và tiếp xúc với cái gọi là Kiều Bào Hải ngoại, theo chương trình thì bọn chúng sẽ đến Toà Lãnh Sự Việt Cộng tại San Francisco vào ngày 19 tháng 10 năm 2023,

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu Hội Trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Trung Ương Nam Cali  sẽ cùng với một phái đoàn tín đồ lên San Francisco phối hợp với Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali và nhiều Tổ Chức Hội Đoàn các vùng Phụ cận sẽ tập trung trước  

Lãnh Sự Quán Việt Cộng tại 1700 California SF, CA 94109,

để phản đối sự có mặt của bọn chúng trên Quốc Gia Tự Do Dân Chủ này, quyết liệt phản đối việc đàn áp tôn giáo  tại Việt Nam một cách man rợ, bách hại  các nhà bất đồng chính kiến, các Tù Nhân Lương Tâm bị giam giữ vô thời hạn tại các nhà tù khổ sai.

Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị, những người quan tâm tới tiền đồ dân tộc,

Những Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản hãy đến tham dự  đông đảo cuộc Biểu tình trước Lãnh Sự Quán của Việt Cộng 

vào lúc :

11:00 AM ngày 19 tháng 10 năm 2023 

  tại 1700 California  San Francisco CA 94109

 Ban Tổ Chức Kính Mời

Nguyễn Thanh Giàu   Hội Trưởng GH PG Hoà Hảo Trung Ương         (714) 383-0487

Phạm Đức Vượng   Chủ Tịch HĐĐH Tập Thể CS VNCH Hải Ngoại     (408) 226-8844

Triệu Ngọc Hà   Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc Cali                          (408) 646-8752

Lê Đình Quy   Chủ Tịch Cộng Đồng Fresno Cali                                     (559) 906-8124

Mai Khuyên   Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Bắc Cali                          (408) 515-6329

Đặng Long   Trưởng Uỷ Ban Phụng Sự Cộng Đồng  Bắc Cali                (408) 886-0178

TB:

1/ Cộng Đồng Việt Mỹ có mướn 1 xe van 8 chỗ

2/ Anh Quỳ Trần lái xe 7 chỗ

3/ Có quy vị nào lái xe xin cho biết để thống báo

4/ Quý vị muốn tham gia mà không lái xe, xin TEXT số 408-646-8752 (Ưu tiên người text trước)

5/ Tối ngày mai chúng tôi sẽ họp với phái đoàn Nam California và sẽ phổ biến chính xác địa điểm tập trung,

và giờ khởi hành..

Cám ơn

Hà Triệu

Print Friendly, PDF & Email